A prófétai tánc

Mint a bevezetőben olvasható, a tánc is az egyik formája lehet a dicsőítésnek. A 149. zsoltár 3. verse mondja: "Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfakísérettel! Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat" Amikor a zsidó nép átkelt a Vörös tengeren, Miriám és más nők csörgődobbal táncolva, énekelve dicsérték Istent a menet elején. Így haladtak az Ígéret Földje felé. Teljes lényükkel hirdették Isten hatalmát és szabadítását, amit velük tett és tenni fog. Isten győzelmet adott nekik, és ahogy hálát adtak Neki, a hitük egyre nőtt és az ellenségeik megijedtek. Mi is megtapasztalhatjuk az imádatnak ezt a hatását, mely ha tánccal is párosul, még erőteljesebb.
A 99. zsoltár 5. verse ezt írja: "Boruljatok le zsámolya előtt..."
 
A leborulás is a kifejezése lehet a Mindenható iránti hódolatunknak, de a kezek felemelése is, mellyel a győzelmünket mutathatjuk ki Krisztusban.
 
Zsoltár 134:2 : "Emeljétek fel kezeteket a szentély felé és áldjátok az Urat!"

 
A 150. Zsoltár 4. verse is táncra buzdít még sok más igeverssel együtt, és ebből is láthatjuk, hogy a tánc nemcsak világias dolog lehet, hanem Istennek kedves dicséret és hálaáldozat. Mi, keresztények vegyük vissza a táncot az ördög kezéből és legyen az újra Isten erőteljes fegyvere az életünkben az ő dicsőségére!
Istennek kedves, ha táncolunk előtte. Tehetjük ezt mindenféle eszköz - zászló, szalag, anyag, stb. -felhasználásával, de akár ezek nélkül is. A lényeg, hogy a motivációnk tiszta legyen, hogy valóban az Urat akarjuk ilyen módon tisztelni, dicsérni, örömöt szerezni Neki. Az ilyen tánc erőteljes szellemi harc is lehet, mely erőt ad és közel visz Istenhez.
 
 

Még nagyon sokat lehetne erről a témáról írni. Aki többet szeretne megtudni, látogasson el Isten egyik különlegesen megáldott dicsőítő táncosának weboldalára.