:D

A hittan órán a becsületről tanulnak a gyerekek. A pap feltesz nekik egy kérdést:
- Gyerekek, ha én eladom a házamat, autómat, mindenemet, és a pénzt a templomnak adományozom, akkor a Mennybe jutok?
- Neeem! - felelik kórusban a gyerekek.
- És ha minden nap kitakarítom a templomot, és gondozom a kertjét, akkor a Mennybe jutok?
- Neeem! - válaszolják ismét.
- És ha szeretem az állatokat, és minden gyereknek adok édességet, és gondoskodom a családomról, akkor a Mennybe jutok?
- Neeem! - hangzik a válasz.
A pap büszkén néz a gyerekekre:
- Tehát, mondjátok meg nekem, mikor jutok a Mennybe?
Egy kisfiú rávágja:
- Ha már meghaltál!

jn 4:23

"...De jön egy óra, és az most van, amikor az igazi imádók az Atyát szellemben és igazságban fogják imádni,mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Szellem, és az imádóknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk."


János 4:23

Ezért nagyon fontos a dicsőítés, a dicséret, amikor a lelkünk énekel az Úrnak és abból mehetünk be az imádatba. Az embernek a testéhez tartozik a lelke, és a szellemünk amikor megtérünk megnyílik az Urnak. A szellemi ember tud parancsolni a lelkének ami engedelmes is neki. De ha a testünk parancsol a lelkünknek ott már baj van.Hát ha az Úr gyermekei vagyunk akkor a dicsérettel tudjuk kimutatni imádatunkat, hisz az ige mondja "imádókat keres". nem igazán értem amikor látok testvéreket és a dicsőítést nem szeretve vagy később jönnek, vagy látni nem szívből énekelnek.A szellemük alszik, vagy ezt az igét nem ismerik? Ebből bizony meg kell térni mert a szeretetnél egy magasabb fok az imádat.Márpedig Isten és a mi Urunk Jézus megérdemli, hogy a legmagasabb tevékenységgel mutassuk ki szeretetünket.
Senkire nem figyelve, átadva magunkat az imádatnak, amit csak szellemből tudunk cselekedni.

Uram kérünk téged, hogy munkáld ki az emberekbe, hogy még ha problémájuk is van akkor is téged szívből tudjanak dicsérni, mert a probléma megoldásában is akkor van erő, ha a gonosz uralma gyengül. Márpedig ha téged dicsérünk a gonosz menekül.Kérjük a te Szent Szellemed áldásait, mert ő az aki igazán tud minket ebben segíteni, felszabadítani! Ámen!

dicsőítésről

"Mikor mi, Isten népe, hálaadással és dicsérettel jövünk jelenlétébe, hadat viselünk ellenségeinkkel, csatáink pedig meg vannak nyerve Isten természetfeletti hatalma által. A dicséret egy hadüzenet, győzelmi kiáltás, hitvallás, hogy biztosan álljunk azon a helyen, melyet Isten adott nekünk. A dicsőítés megvallás, hogy az ellenség arra vonatkozó terve, hogy megraboljon, nem fog megingatni.

A dicséret kijelenti, hogy nem fog rád hatást gyakorolni az ellenség terve, hogy elragadjon téged. Ha arra van szükséged, hogy az ellenség elmeneküljön az életedből, akkor dicséret által kell átmenned a győzelembe! Más hívőkkel együtt való dicsőítés felszabadítja azt a kirobbanó hitet, mely elijeszti az ellenséget. A dicséretnek ez az ideje, mikor igazán örvendezünk Urunkban, konfrontálódáshoz vezet; nem maradhatsz a kényelmi zónádban, ha be akarsz lépni.

A dicséret egy erőteljes csatakiáltás, melyben megvallod, hogy erősen fogsz állni, és minden időkben, minden körülmények között Istent fogod dicsőíteni. A dicséret Isten jelenlétébe visz, ahol az ellenségnek nem marad más választása, mint hogy elmeneküljön. Én (Darlene) a dicséretet a hit kirobbanásának hívom, mely lehetővé teszi számodra, hogy egyenesen Jézus szerető karjaiba rohanj. A dicsőítés meghaladja azt, amit érzel, felülemelkedik azon, hogy milyen volt a heted vagy a mögötted álló nap, hogy gazdag vagy-e vagy szegény. Egyszerűen egyenes utat nyit Krisztus, a mi dicsőséges Urunk és a Királyok Királya fenséges valójába."

Nekem nagyon tetszenek ezek a gondolatok... Ez is bizonyítja, hogy nagy erő van a dicsőítésben. Ráadásul a 22. Zsoltár 4. versében (károli fordítás szerint)
"Pedig te szent vagy, a ki Izrael dicséretei között lakozol."
Szóval Isten az ő népének dicséretei között időzik. Ha dicsőítesz, Isten ott van, ott időzik, ott lakik... Azért ez elég jó, nem? Az az Isten, aki mindent teremtett... bármikor megtalálható a dicsőítéseidben... "Jelenlétével együtt hozza a szeretetét,
gyógyítását, megbocsájtását, kegyelmét és könyörületét.Bármire is legyen szükségünk ahhoz, hogy egy helyzet jóra forduljon, az jelen van, mikor az Urat dicsérjük."
Na kinek van kedve dicsőíteni?

Az idézetek Darlene Zschech : Extravagáns imádat című könyvéből valóak.

Információk a könyvről ITT!! KATT

Péld 4:23

A szív a mai európai kultúrában az érzelmek szimbolikus székhelye. Isten Igéje is ismeri a szívünket. Sőt az ismeri a leginkább. Ma az a szívügyem, hogy a szívünkről beszéljek...

[ Cikk folytatása ]

Oldal:  1 2 3 ... 159 [160] 161 162 163