Róma 8:14

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!"
Róma 8:14,

Bizonyság ez nekünk, drága bizonyság, a mi Urunk, Jézus Lelke az amit kaptunk. De az ó szövetségben is működött ez az áldás.

Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrinak a fiát, a Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni Lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel minden munkálatra, hogy terveket készítsen.......
2 Mózes 31:1-3,

Láthatjuk, hogy minden időben Istentől jött a Lélek ajándéka, semmik vagyunk nélküle. Mindenért amink van csak hálát adhatunk. Aki tehetséges valamiben ne magát magasztalja fel, hanem adjon hálát Istennek, mert ő az aki megáld tálentumokkal. Nem a szülők érdeme nem is magunké, hanem az élő Istené.
Sámson megszületésének története is egy isteni áldás. De az életében is megtapasztalta azt a természetfeletti erőt amivel Isten megajándékozta.

Elment tehát Sámson apjával és anyjával együtt Timnába. Amikor a timnai szőlőkhöz értek, egy ordító oroszlánkölyökkel találta magát szemben.Akkor megszállta őt az Úr Lelke, és kettészakította azt mintha csak egy kecskegidát szakított volna ketté. pedig semmi sem volt a kezében....
Birák könyve 14:5-7

Csodálatos ez a tudás nekünk. De félelmetes is mert minden tálentumot el is vehet az Úr, ahogy Sámsontól is elvette. Mert amit kapunk azt meg kell becsülnünk, és igyekeznünk kell, hogy méltóak legyünk minden megelőlegezett ajándékra, szolgálatra.

Jakab 1:17

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Jakab 1:17 (Károli)

Az emberek nem is gondolják mennyi mindent köszönhetünk az Úrnak. Itt van ez a gyönyörű természet, főleg nyáron, a családunk, gyermekeink, unokáink, egészségünk, munkánk, kapcsolataink. Főleg nekünk akik az övéi vagyunk, testvéri közösség, az otthonunk és sorolhatnám naphosszat. De a világi ember is kap az áldásokból, hisz neki is ugyanúgy esik az eső, süt a nap, örvendezhet minden jóban. Bár tudnánk minden embernek átadni Isten üzenetét, hogy szabadabban élhetnének, bővőlködően.

A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. És ez az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetjük néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.

1 János 1:3-5, (Károli)

Istenem hálát adunk minden jó adománynak amivel meg örvendeztetsz minket. Amikor gondjaink vannak akkor is hálás a szívünk mert vannak testvéreink akik velünk együtt hordozzák a problémáinkat. Az imáink amit egymásért mondunk el örömet szerez néked, és meghallgatod azokat. Biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába való az igazak buzgó imádsága. Hála és köszönet, hogy a te Szellemed megnyugtat minket mindig amikor aggódnánk valamiért. Az igéd amit adtál nekünk, minden helyzetben helyre állít minket. Dicsőség néked mindenért. Ámen.

Barabás

A Nobel díjas kisregényből készült kalandfilm megrázó fordulatokkal tárja elénk azt a vívódást, amit annak szívet-formáló megértése jelent, hogy "miattam, helyettem és érettem történt a kereszthalál." Mindnyájunknak, még egy rablógyilkosnak is szól a bibliai üzenet: "Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez." (1. Péter 2,24-25)

:D

A hittan órán a becsületről tanulnak a gyerekek. A pap feltesz nekik egy kérdést:
- Gyerekek, ha én eladom a házamat, autómat, mindenemet, és a pénzt a templomnak adományozom, akkor a Mennybe jutok?
- Neeem! - felelik kórusban a gyerekek.
- És ha minden nap kitakarítom a templomot, és gondozom a kertjét, akkor a Mennybe jutok?
- Neeem! - válaszolják ismét.
- És ha szeretem az állatokat, és minden gyereknek adok édességet, és gondoskodom a családomról, akkor a Mennybe jutok?
- Neeem! - hangzik a válasz.
A pap büszkén néz a gyerekekre:
- Tehát, mondjátok meg nekem, mikor jutok a Mennybe?
Egy kisfiú rávágja:
- Ha már meghaltál!

Oldal:  1 2 3 ... 157 [158] 159 160 161 162