Fórumok
Dicsőítők Portálja :: Fórumok :: Lelkileg - igei megvallások neked! :: Ha....
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Ha írígység fogott el
Moderátorok:
Szerző Üzenet
zugoszel
2010 12 08, 00:40:39
Regisztrált tag #282
Regisztrált: 2010 09 01, 15:52:42
Üzenetek: 90
Sziasztok! Ezek az Igei megvallások, és Ige gyűjtemények nem sablonosak. Ennek a fórumnak a célja az, hogy ha különböző bajokban, kísértésekben vagyunk, és ha nem rendelkezünk még megfelelő Ige ismerettel, akkor segítséget nyújtsanak. Segítség lehet abban, hogy megvalljuk a megfelelő Igéket, amikből hitet nyerhetünk. Amikor a hitünk felülkerekedik az esetleges bajokon és kísértéseken, akkor szembe tudunk szállni ellenük. Amikor megvallunk egy-egy Igét, az olyan a bajainkra, kísértéseinkre, mint a leghatékonyabb fegyver egy ellenség ellen. "...a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra," Az eredeti szövegben megvallásunk szerepel. Így amikor mi a megfelelő Igéket megvalljuk az életünkre, akkor azt Jézus Krisztus hitelesíti mint Főpapunk. Ezért ne csüggedjünk, és ne adjuk át a terheknek, nyomásoknak az életünk, hanem valljuk meg a megfelelő Igéket, és megszabadulunk. "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." Az Igazság az Ige. Ige mint kétélű Kard, Ige mint sziklazúzó pöröly. Isten Áldását és Szabadítását kívánom az életetek minden területére.

Ha írígység fogott el


Zsolt 37,1-7
1.
Dávidé.
Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre.
2.
Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak.
3.
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.
4.
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
5.
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
6.
Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
7.
Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.

Zsolt 73
1.
Aszáf zsoltára.
Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, a kik tiszta szívűek.
2.
De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem iszamodtak.
3.
Mert irígykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét.
4.
Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejök állandó.
5.
A halandók nyomorúságában nincs részök, és az emberekkel nem ostoroztatnak.
6.
Ezért nyakuknak ékessége kevélység, ruha gyanánt erőszak borítja őket.
7.
A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, elméjök gondolatjai csaponganak.
8.
Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak; elnyomásról beszélnek fennhéjázással.
9.
Az égre tátogatják szájokat, és nyelvök eljárja a földet.
10.
Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek;
11.
És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?
12.
Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek!
13.
Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet;
14.
Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel!
15.
Ha azt mondom: Ilyen módon szólok: Ímé, a te fiaid nemzedékét árulom el.
16.
Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben.
17.
Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém azoknak sorsát.
18.
Bizony síkos földön helyezted el őket; pusztaságokra vetetted ki őket.
19.
Mind elpusztulnak egy szempillantásban! Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől.
20.
Mint álmot, ha felserkenünk: te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képöket.
21.
Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim:
22.
Akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad.
23.
De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.
24.
Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.
25.
Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
26.
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
27.
Mert ímé, a kik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, a kik elhajolnak tőled.
28.
De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.

Péld 14,30
A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.

Gal 5,25-26
25.
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
26.
Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

1Pt 2,1-3
1.
Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást.
2.
Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;
3.
Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.

Jak 3,13-18
13.
Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.
14.
Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
15.
Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
16.
Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
17.
A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
18.
Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak.

Mk 7,21-22
21.
Mert onnan belőlről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,
22.
Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:
[ Módosítva 2010 12 16, 11:11:24 ]
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System